Ympäristö‎ > ‎Ajankohtaista‎ > ‎

Erityiskäsiteltävän jätteen vastaanotto YTV:n jätteenkäsittelykeskuksessa toistaiseksi ennallaan

lähettänyt Alli Kaski 22.8.2010 klo 11.04
Kirjoittanut Alli Kaski   
21.08.2007 02:00
Aiemmista suunnitelmista ja antamistaan ennakkotiedoista poiketen YTV ilmoittaa 21.08.2007 jatkavansa erityiskäsiteltävien jätteiden, kuten terveydenhuollon erityisjätteiden ja kansainvälisen liikenteen ruokajätteen vastaanottoa jätteenkäsittelykeskuksessa Espoon Ämmässuolla vielä 1.10.2007 jälkeen. Toistaiseksi avoimen siirtymäajan päätyttyä YTV kuitenkin lopettaa hautaamista vaativien erityisjätteiden vastaanoton.
       

YTV:n Ämmässuon jätteenkäsittelykes-

kus ottaa ennakkotiedoista poiketen

edelleen vastaan tällaisenkin jätteen.

Kuva: Alli Kaski

 

 

YTV:n tiedotteen mukaan vastaanoton päättyminen siirtymäajan jälkeen perustuu Valtioneuvoston päätökseen kaatopaikoista 861/1997. Päätös edellyttää vanhojen kaatopaikkojen sulkemista. Tällöin erityisjätteen käsittely vaikeutuu.
Erityisjätteen käsittelyssä tapahtuvien työtapamuutosten vuoksi YTV edellyttää, että kaikki ne erityisjätteet, jotka vaativat välitöntä ja/tai huolellista peittämistä, on toimitettava jätteenkäsittelykeskukseen klo 15.30 mennessä.
YTV suosittelee varautumaan vastaanoton päättymiseen ja selvittämään vaihtoehtoisia vastaanottopaikkoja erityisesti seuraaville jätteille:
o    Kansainvälisen liikenteen ruokajäte, jolla tarkoitetaan eläinperäisiä sivutuotteita koskevan EY-asetuksen 1774/2002 mukaista EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvien lentokoneiden, laivojen ja junien ruokajätettä. Kyseinen jäte on hävitettävä joko polttolaitoksessa tai kaatopaikalle hautaamalla. 
o    Terveydenhuollon erityisjäte (biologinen jäte, pistävä ja viiltävä jäte), jolla tarkoitetaan ei-tunnistettavaa biologista jätettä, kuten havaittavasti verellä kontaminoitunutta jätettä ja ei-tunnistettavaa kudosjätettä, sekä pistävää ja viiltävää jätettä (esimerkiksi neulat, veitset). Kyseiset jätteet on hävitettävä joko polttolaitoksessa tai kaatopaikalle hautaamalla. 
YTV:n kanssa biologisen jätteen kuljetussopimuksen tehneiden asiakkaiden sopimukset jatkuvat myös ennallaan.
Comments