Ympäristö‎ > ‎

Lainsäädännön seuranta

Aluksi suoritamme yhdessä asiakkaan kanssa toimitiloissa tarvekartoituksen, jonka tavoitteena on selvittää kohdetta koskeva ympäristölainsäädäntö. Tarkoitus on koota aineisto toimitilojen ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja ympäristöjärjestelmän lähtökohdaksi. Kartoitus koostuu asiakkaan toimittamaan esimateriaaliin tutustumisesta, toimitilakatselmuksesta sekä katselmuksessa ja sen jälkeen saatujen tietojen ja tehtyjen havaintojen analysoinnista.

Kartoituksen tuloksena saatua säännösluetteloa päivitetään sovituin väliajoin ja täydennetään asiakkaan tarpeiden mukaan..
Comments