Ympäristö‎ > ‎

Suunnittelu ja neuvonta

Hyvällä suunnittelulla varmistetaan jätehuollon helposti toimiva ja ongelmaton toteutus, jätehuoltomääräysten täyttyminen ja kustannustehokas jätehuolto. Jätehuollon suunnittelu perustuu jätteiden määriin ja ominaisuuksiin. Suunnittelupalvelumme tuottaa asiakirjan, joka sisältää esim. suosituksen eroteltavista jätelajeista, ehdotuksen lajittelupisteiden ja kiinteistön keräyspisteiden tilaratkaisuiksi, keräysastioiden ja muun keräysvälineistön määrittelyn ja sijoitteluehdotuksen, sisäisten siirtojen logistiikkaratkaisuehdotuksen sekä ehdotuksen jätteiden hyötykäyttöön ohjaukselle. Asiakirjaa voidaan täydentää määrä-, laji- ja kustannusseurantalomakemallein sekä raportointilomakemallein.

Neuvontapalvelustamme asiakas saa ongelmiinsa henkilökohtaisen vastauksen sähköpostitse, puhelimitse tai kohdekäynnin yhteydessä.
Comments