Ympäristö‎ > ‎

Ympäristöpäällikkö

Tuotamme ympäristöpäällikköpalvelut ja järjestämme
osastokohtaiset ympäristövastaavapalvelut.

 

Mitoitamme ympäristöpäällikköpalvelut yhdessä asiakkaan kannalta sisältämään ympäristöhallinnan

kokonaisvaltaisesti. Palvelukokonaisuus rakennetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi järjestelmäksi, jota

auditoidaan sovittavassa laajuudessa ja tiheydellä.

Palveluun voi sisältyä esimerkiksi seuraavia osa-alueita ja yksityiskohtia:

 •  Terveydenhuollon ympäristöasioihin liittyvät ympäristöjohtamisen asiantuntijapalvelut
  • Ympäristöjärjestelmän rakentaminen
  • Ympäristölupa- ja muut viranomaisasiat
  • Ympäristöriskien arviointi ja hallinta 
  • Lainsäädännön seuranta  
 • Toiminnan suunnittelu
  • Vuosisuunnittelu
  • Ympäristöohjelmat 
  • Projektisuunnittelu
 •  Toiminnan raportointi
  • Vuosikertomus
  • Ympäristöraportti
 • Jäteohjeet ja niiden ylläpito
  • Ohjeiden tuottaminen eri työntekijäryhmille 
  • Ohjeiden päivitykset
 • Tuki ja neuvonta
  • Jätteiden tunnistaminen
  • Ongelma- ml. kemikaalijätehuolto
  • Erityis- ml. lääke-  ja solunsalpaajajätehuolto 
 • Jätteiden pakkaaminen ja merkinnät
  • Siirtoasiakirjat
  • Kuljetusten valmistelu
  • Ongelmajätekirjanpito
 •  Jätehuoltopalvelujen kilpailutuksen ja sopimusten valmistelu
 •  Häiriöseuranta ja ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi
 • Laite- ja astiahankintojen kilpailutuksen valmistelut
 • Jäteseurantaryhmän kokoukset, puheenjohtaja- ja sihteeripalvelut
Comments